Phương trình img1 có bao nhiêu nghiệm?

A.

0.

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1img2 img3img4img5img6. Đối chiếu điều kiện, phương trình đã cho có hai nghiệm img7img8.

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...