Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm sốimg1 lần lượt là:

A.

img1img2.

B.

img1img2.

C.

img1img2.

D.

img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1. Suy ra đường thẳng img2 là đường tiệm cần ngang của đồ thị hàm số.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...