Phương trình 46x + 3.163x + 6 = 644x + 5 có bao nhiêu nghiệm?

A.

1 nghiệm

B.

2 nghiệm

C.

3 nghiệm

D.

Nhiều hơn 3 nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: 46x + 3.163x + 6 = 644x + 5 ⇔ 46x + 3.42(3x + 6) = 43(4x + 5)

         ⇔ 6x + 3 + 6x + 12 = 12x + 15 ⇔ 12x + 15 = 12x + 15. Phương trình này có nghiệm là mọi số thực x.      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...