Phương trình 3sinx + 4cosx = 5 có nghiệm là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xét phương trình: 3sinx + 4cosx = 5

Vậy phương trình đã cho có nghiệm:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...