Phương trình 2lgx - lg(x - 1) = lg4 có nghiệm là kết quả nào sau đây ?

A.

x = 2

B.

x = 3

C.

x = 4

D.

Phương trình vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 2

Điều kiện x > 1. Phương trình đã cho tương đương:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...