Phương tiện vận chuyển hiện đại nhất mà ta huy động phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

A.

Xe đạp.

B.

Ô tô.

C.

Xe ngựa.

D.

Xe trâu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ô tô.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...