Phương tiện thô sơ nhất mà ta huy động phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

A.

Thuyền bè.

B.

Xe ô tô.

C.

Xe trâu, bò.

D.

Xe ngựa.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...