Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài sau đây?

A.

Con đường địa lí và con đường sinh thái.

B.

Con đường địa lí và lai xa kèm đa bội hóa.

C.

Con đường sinh thái và lai xa kèm đa bội hóa.

D.

Con đường địa lí và cách li tập tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Con đường sinh thái và lai xa kèm đa bội hóa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...