Phương pháp thu được Cu tinh khiết nhất từ CuCO3.Cu(OH)2 là:

A.

CuCO3.Cu(OH)2  CuO Cu.

B.

CuCO3.Cu(OH)2   dd CuCl2  Cu.

C.

CuCO3.Cu(OH)2  ddCuCl2 Cu

D.

CuCO3.Cu(OH)2  Cu(OH)2  CuO  Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CuCO3.Cu(OH)2   dd CuCl2  Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...