Phương pháp thu được Cu tinh khiết nhất từ CuCO3.Cu(OH)2 là:

A.

CuCO3.Cu(OH)2  CuO Cu.

B.

CuCO3.Cu(OH)2   dd CuCl2  Cu.

C.

CuCO3.Cu(OH)2  ddCuCl2 Cu

D.

CuCO3.Cu(OH)2  Cu(OH)2  CuO  Cu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...