Phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại có tính khử mạnh (từ Li đến Al) là:

A.

Điện phân nóng chảy.

B.

Điện phân dung dịch.

C.

Nhiệt luyện.

D.

Thuỷ luyện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điện phân nóng chảy.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...