Phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại có tính khử mạnh (từ Li đến Al) là:

A.

Điện phân nóng chảy.

B.

Điện phân dung dịch.

C.

Nhiệt luyện.

D.

Thuỷ luyện.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...