Phương pháp tạo động vật chuyển gen:

A.

cấy gen cần chuyển vào hợp tử mới hình thành trong tử cung của con vật.

B.

cấy gen cần chuyển vào hợp tử thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy hợp tử vào tử cung của con vật.

C.

cấy gen cần chuyển vào trứng của con vật rồi cho thụ tinh bình thường.

D.

cấy gen cần chuyển vào tinh trùng của con đực rồi cho thụ tinh trong ống nghiệm theo dõi, rồi cấy hợp tử trở lại tử cung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cấy gen cần chuyển vào hợp tử thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy hợp tử vào tử cung của con vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...