Phương pháp nào sau đây được dùng để điều chế NaOH trong công nghiệp?

A.

Hòa tan Na vào nước.

B.

Hòa tan Na3N vào nước.

C.

Hòa tan Na2O vào nước.

D.

Điện phân dung dịch NaCl, có vách ngăn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện phân dung dịch NaCl, có vách ngăn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...