Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế kim loại bari?

A.

Điện phân dung dịch BaCl2.

B.

Điện phân nóng chảy BaCl2.

C.

Nhiệt phân BaSO3.

D.

Nhiệt nhôm (Al + BaO ở nhiệt độ cao).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điện phân nóng chảy BaCl2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...