Phương pháp nào sau đây để phân biệt 2 khí CH3NH2 và NH3?

A.

Dựa vào mùi của khí.

B.

Thử bằng quỳ tím ẩm.

C.

Đốt rồi cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2.

D.

Thử bằng HCl đặc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đốt rồi cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...