Phương pháp nào sau đây có thể luyện được những loại thép có chất lượng cao và tận dụng sắt thép phế liệu?

A.

Phương pháp lò thổi oxi.

B.

Phương pháp lò bằng.

C.

Phương pháp lò hồ quang điện.

D.

Phương pháp lò bằng và lò hồ quang điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp lò bằng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...