Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí: 

A.

Có sự phân bố theo những điểm cụ thể

B.

Có sự di chuyển theo các tuyến

C.

Có sự phân bố theo tuyến 

D.

Có sự phân bố rải rác 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có sự di chuyển theo các tuyến

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...