Phương pháp điều chế kim loại kiềm là:

A.

Khử oxit bằng khí CO.

B.

Điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hiđroxit của chúng. 

C.

Điện phân dung dịch muối halogenua.

D.

Cho Al tác dụng với dung dịch muối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hiđroxit của chúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...