Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

A.

Đấu tranh vũ trang

B.

Đấu tranh bạo lực

C.

Đấu tranh chính trị

D.

Đấu tranh ngoại giao

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đấu tranh vũ trang

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...