Phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân 1953-1954 là gì?

A.

 Đánh về đồng bằng, nơi Pháp tập trung binh lực để chiếm giữ.

B.

 Đánh vào các căn cứ của Pháp ở vùng rừng núi, nơi ta có thể phát huy ưu thế tác chiến.

C.

 Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

D.

 Đánh vào những vị trí chiến lược mà địch tương đối yếu ở Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân 1953-1954: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

Đáp án đúng là C!         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...