Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong Đông - Xuân 1953-1954 là tiến công vào

A.

vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi tập trung quân cơ động của Pháp.

B.

những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

C.

Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của kế hoạch quân sự Nava.

D.

toàn bộ các chiến trường ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...