Phương án Mao-bát-tơn đã đưa đến kết quả:

A.

Ấn Độ tuyên bố độc lập.

B.

Ấn Độ bị tách làm hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan.

C.

Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ bùng lên mạnh mẽ.

D.

Đất nước Ấn Độ phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B!

 Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị theo “phương án Maobatton” chia đất nước này thành hai quốc gia trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo. Ngày 15-8-1947, hai nhà nước tự trại Ấn Độ và Pakixtan được thành lập.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...