Phụ âm “ch” thích hợp để điền vào chỗ chấm trong tiếng nào dưới đây ?

A.

… a cố

B.

thanh … a

C.

kiểm … a

D.

…a hỏi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...