Photon sẽ có năng lượng lớn hơn nếu nó có:

A.

Bước sóng lớn hơn.

B.

Tần số lớn hơn.

C.

Biên độ lớn hơn.

D.

Vận tốc lớn hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tần số lớn hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...