Photon sẽ có năng lượng lớn hơn nếu nó có:

A.

Bước sóng lớn hơn.

B.

Tần số lớn hơn.

C.

Biên độ lớn hơn.

D.

Vận tốc lớn hơn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...