Phôtôn là:

A.

Một êlectron chuyển động nhanh.

B.

Lượng tử của năng lượng.

C.

Một prôton chuyển động nhanh.

D.

Không phải là một êlectron hay một prôton chuyển động nhanh cũng không phải là lượng tử của năng lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lượng tử của năng lượng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...