Photon không có

A. năng lượng.
B. tính chất sóng.
C. động lượng.
D. khối lượng tĩnh.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...