Phong trào cách mạng  1930-­1931 phát triển lên đến đỉnh cao vào thời gian nào?

A.

Tháng 2 đến tháng 4 năm 1930

B.

Tháng 5 đến tháng 8 năm 1930

C.

Tháng 9 đến tháng 10 năm 1930

D.

Tháng 2 đến tháng 5 năm 1931

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...