Phong trào Đông Dương Đại hội đã buộc chính quyền thực dân phải giải quyết vấn đề báo chí như thế nào?

A.

Báo chí được tự do xuất bản.

B.

Nới rộng quyền xuất bản báo chí.

C.

Ban hành luật tự do báo chí.

D.

Đóng cửa các tờ báo tiến bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nới rộng quyền xuất bản báo chí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...