Phong trào đấu tranh nào ở Mĩ đã làm cho nước Mĩ bị chia rẽ sâu sắc?

A.

Phong trào chông phân biệt chủng tộc

B.

Phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt Nam.

C.

Những cuộc đấu tranh của người da đỏ

D.

Những cuộc đấu tranh của người da đen

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...