Phong trào đấu tranh dâng cao trong thời gian nào?

A.

Tháng 9 - 1930.

B.

Tháng 5 - 1930.

C.

Tháng 8 - 1930.

D.

Ngày 12 - 9 - 1930.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 9 - 1930.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...