Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản luôn luôn diễn ra mạnh mẽ từ khi nào?

A.

Từ năm 1952.

B.

Từ năm 1950.

C.

Từ năm 1954.

D.

Từ năm 1960.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ năm 1954.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...