Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ những yêu sách gì?

A.

Những yêu sách trước mắt về dân sinh, dân chủ

B.

Những yêu sách về tự do, dân chủ.

C.

Những yêu sách về kinh tế.

D.

Những yêu sách về chính trị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Những yêu sách trước mắt về dân sinh, dân chủ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...