Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí Clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được Cl2 một cách an toàn

A.

Dung dịch NaOH loãng

B.

dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3

C.

dùng khí H2S

D.

dùng khí CO2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...