Phép vị tự tâm img1 tỉ số img2 img3 biến mỗi điểm img4 thành điểm img5. Mệnh đề nào sau đây đúng?                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 Chọn A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...