Phép lai nào dưới đây thu được đời con có kiểu gen thuần chủng?         

A.

AABB x aabb

B.

Aabb x AAbb

C.

aaBB x AAbb

D.

AABB x Aabb

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...