Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta dựa trên sự đa dạng của thiên nhiên, đó là:

A.

Tài nguyên đất, khí hậu.

B.

Nguồn nước.

C.

Sinh vật phong phú.

D.

Tài nguyên đất, khí hậu và nguồn nước hoặc sinh vật phong phú.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tài nguyên đất, khí hậu và nguồn nước hoặc sinh vật phong phú.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...