Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta dựa trên sự đa dạng của thiên nhiên, đó là:

A.

Tài nguyên đất, khí hậu.

B.

Nguồn nước.

C.

Sinh vật phong phú.

D.

Tài nguyên đất, khí hậu và nguồn nước hoặc sinh vật phong phú.

 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...