Phát hiện lửa, giữ lửa và săn thú là đặc điểm sinh hoạt của:

A.

Ôxtralôpitec.

B.

Xinantrôp.

C.

Nêanđectan.

D.

Người hiện đại Crômanhôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xinantrôp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...