Phát biểu nào sau đây về RAM là đúng?

A.

Ram có dung lượng nhỏ hơn đĩa mềm

B.

Ram có dung lượng nhỏ hơn Rom

C.

Tất cả đều sai

D.

Thông tin trong Ram sẽ mất khi tắt máy

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...