Phát biểu nào sau đây về mạch dao động điện từ lí tưởng trong mạch dao động là sai:

A.

Năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

B.

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung là tần số của dao động điện từ.

C.

Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi.

D.

Dao động điện từ trong mạch dao động là dao động tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung là tần số của dao động điện từ.

Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung gấp 2 lần tần số của dao động điện từ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...