Phát biểu nào sau đây sai khi nói về lực hạt nhân:

A.

Lực hạt nhân là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay.

B.

Lực hạt nhân chỉ có tác dụng khi khoảng cách giữa hai nuclon bằng hoặc nhỏ hơn kích thước hạt nhận.

C.

Lực hạt nhân bản chất là lực điện, vì trong hạt nhân các proton máng điện dương.

D.

Lực hạt nhân là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay.

Lực hạt nhân chỉ có tác dụng khi khoảng cách giữa hai nuclon bằng hoặc nhỏ hơn kích thước hạt nhận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lực hạt nhân bản chất là lực điện, vì trong hạt nhân các proton máng điện dương.

Câu này sai vì lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...