Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Hóa thạch sinh vật biển như cá, được tìm thấy trên núi, chứng tỏ nơi đây xưa kia là biển.

B.

Nơi nào có hóa thạch than đá, nơi đó xưa kia là núi đá rất lớn.

C.

Căn cứ vào tuổi của hóa thạch người ta suy ra tuổi của lớp đất đá chứa chúng.

D.

Hóa thạch là tài liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ quả đất là nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nơi nào có hóa thạch than đá, nơi đó xưa kia là núi đá rất lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...