Phát biểu nào sau đây nói về tính chất cơ bản của vật rắn là đúng?

A.

Chỉ có tính đàn hồi.

B.

Chỉ có tính dẻo.

C.

Vừa có tính đàn hồi vừa có tính dẻo.

D.

Chỉ có hoặc tính đàn hồi hoặc tính dẻo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vừa có tính đàn hồi vừa có tính dẻo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...