Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen:

A.

Tia Rơn-ghen có khả năng đâm xuyên mạnh.

B.

Tia Rơn-ghen tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.

C.

Tia Rơn-ghen bị lệch trong điện trường.

D.

Tia Rơn-ghen có tác dụng sinh lý.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...