Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen:

A.

Tia Rơn-ghen có khả năng đâm xuyên mạnh.

B.

Tia Rơn-ghen tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.

C.

Tia Rơn-ghen bị lệch trong điện trường.

D.

Tia Rơn-ghen có tác dụng sinh lý.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tia Rơn-ghen bị lệch trong điện trường.

Câu này sai vì tia Rơnghen không phải là dòng các hạt mang điện nên tia Rơnghen không bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...