Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen:

A.

Tia Rơn-ghen có khả năng đâm xuyên mạnh.

B.

Tia Rơn-ghen tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.

C.

Tia Rơn-ghen bị lệch trong điện trường.

D.

Tia Rơn-ghen có tác dụng sinh lý.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...