Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở?

A.

Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực.

B.

Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi khi được chiếu sáng.

C.

Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện.

D.

Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi khi được chiếu sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi khi được chiếu sáng.

Câu này sai vì quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi khi được chiếu sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...