Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về mẫu nguyên tử Bo:

A.

Trong trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

B.

Trong trạng thái dừng, nguyên tử có bức xạ.

C.

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em (Em < En) thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng (En -Em).

D.

Nguyên tử chỉ tồn tại ở một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong trạng thái dừng, nguyên tử có bức xạ.

Câu này sai vì trong trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...