Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện?

A.

Hướng vuông góc với dòng điện.

B.

Cùng hướng với từ trường.

C.

Độ lớn tỉ lệ với cường độ dòng điện.

D.

Độ lớn tỉ lệ với cảm ứng từ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cùng hướng với từ trường.

Lực từ có công thức: F = BIlsinα và  mặt phẳng tạo bởi  và l, nghĩa là  l và  .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...