Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?

A.

Mang điện tích dương.

B.

Chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử.

C.

Kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.

D.

Trung hòa về điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trung hòa về điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...