Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch gồm các điện trở R1, R2,... Rn được mắc nối tiếp giữa hai điểm A, B ?

A.

Cường độ dòng điện: IAB = I1 = I2 = ... = In.

B.

Hiệu điện thế: UAB = U1 = U2 = ... = Un.

C.

Điện trở tương đương: RAB = R1 + R2 + ... + Rn.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hiệu điện thế: UAB = U1 = U2 = ... = Un.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...