Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Vật có nhiệt độ trên 3000°C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

B.

Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

C.

Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.

D.

Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...