Phát biểu nào sau đây là sai:

A.

Giả thuyết sóng không giải thích được hiện tượng quang điện.

B.

Trong cùng một môi trường vận tốc của ánh sáng bằng vận tốc sóng điện từ.

C.

Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt ánh sáng được gọi là phôton.

D.

Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

Câu này sai vì thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...